ส่งข้อความ

แผนที่

สถานที่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
222 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์
088-0465795 : นางสาวกรกนก คลล้ำ
091-5300065 : นายวีรยุทธ์ บุญพิศ
อีเมลล์
dimseminar2017@gmail.com
sudarat8428@gmail.com