ขั้นตอนการลงทะเบียน

Registration procedure

  • 1.คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" ด้านล่าง

  • 2.คลิกปุ่ม "ถัดไป"

  • 3.กรอกข้อมูลทั้งหมดลงไปในแบบฟอร์ม

  • 4.คลิกปุ่ม "ส่ง"
ลงทะเบียน